Leverandør af hejs

Der er godt gang i byggeriet. I kan se, at I følger arbejdsplanen. Der er ikke nogen problemer med leverancerne af byggematerialerne. De kommer til tiden – i de rigtige mængder. Det er bare fedt, når arbejdet skrider frem som planlagt. Og ja, der er ovenikøbet plads og tid til, at I kan tillade små forsinkelser, som uvægerligt sker. Fx som i går, da det der materialehejs, I lejede, ikke fungerede, som det skulle. Der var et eller andet galt, som I bare ikke kunne regne ud, hvad var. Så I måtte tilkalde teknikeren fra firmaet, som I normalt lejer hejs hos.

Eminent service

Han kom da også forholdsvist hurtigt og fik løst problemet. Skønt. Også selvom I spildte nogle arbejdstimer på det. Teknikeren vidste alt om, hvad der kan ske med sådan et byggehejs, og forklarede, hvad I skal gøre, hvis det sker, at hejset går i stå igen. Det er altid rart at have veluddannede mennesker til support, når sådan en maskine bryder sammen. Den er jo livsnødvendig i sådan et stort byggeri. I kan jo ikke bede håndværkerne om selv at bære materialerne helt op på 10. etage. Det vil være spild af tid og kræfter, der kan bruges effektivt til at få byggeriet færdigt til tiden.

Planlægning er alt

Derfor er planlægning af byggeriet nødvendigt. Og I har heldigvis planlagt det godt, så der kan arbejdes effektivt. I har da også indset, at det godt kan betale sig at få en komplet hejsløsning fra et firma, der ved noget om store byggerier. I længden bliver det billigere at leje hejsene. Der skal jo både være person- og materialehejs. Det handler om at gøre arbejdet nemmere for dem, der udfører det. Og kan I det med et hejs, så er der ikke nogen i ledelsen, der beklager sig, over at det koster noget at leje det.