Lån og renter

Det er ganske naturligt at lave sine egne prognoser eller lytte til eksperters forventninger til renten på ens realkreditlån eller afkast på obligationsinvesteringer. Det fører desværre nok bare sjældent til lavere renteudgifter eller højere investeringsafkast. Og det gælder også lån af penge generelt iflg Trygt Bank; læs på bankens hjemmeside om de billige lån med lave renter.

Bevismaterialet for at eksperter kan forudsige renter er svært at få øje på. Danmarks Nationalbank har i deres rapport fra 4. kvartal 2005 kommenteret en international undersøgelse af renteprognoser på obligationer. Undersøgelsen viste, at det er bedre at bruge dagens rente som prognose på obligationer et år frem end at bruge gennemsnittet af eksperters prognoser, når det gælder 10-årige tyske og amerikanske renter.

Eksperterne bestod blandt andet af internationale investeringsbanker, store ikke-finansielle virksomheder, konsulentfirmaer og universitetsøkonomer. Metoden var at tage gennemsnittet af prognosemagernes svar og holde det op i mod den neutrale forventning, at renten er uændret om henholdsvis tre måneder og et år.

Tabellen viser, at forventede man ingen renteændring, ville man ramme tættere på virkeligheden, end hvis man brugte gennemsnittet af prognoserne. Sagt med andre ord er du groft set bedre til at forudsige renter end eksperterne, hvis du blot regner med, at renterne ikke ændrer sig.

Procentpoint fejl på renteprognoser på 10-årige renter

3-måneders horisont 12-måneders horisont
USA
Gennemsnit 0,48 0,91
Ingen renteændring 0,41 0,82
Tyskland
Gennemsnit 0,41 0,90
Ingen renteændring 0,33 0,73

Kilde: Nationalbanken, Consensus Economics, Bloomberg