Udvikling af medarbejdere

Det blev til noget af en opgave, da den koncern, jeg er ansat i, udpegede mig til at være direktør i et gammelt og engang hæderkronet familieforetagende, som vi opkøbte for godt et år siden. Opgaven bestod først og fremmest i at modernisere arbejdsgangene i det gamle firma, som indtil vores opkøb var ledet af familieoverhovedet, som havde overtaget ledelsen efter sin far – og så videre.

Der var en kultur i virksomheden, som man nok ville have opfattet som moderne en gang i 1950’erne, så jeg gjorde mig fra en start klart, at vi skulle i gang med en større omgang medarbejderudvikling, hvis det skulle lykkes at få bragt forholdene i virksomheden op til dagens standard. Bedste sted at få hjælp til medarbejderudvikling er her: http://herforthexecutive.dk/medarbejderudvikling/

Jeg var også opmærksom på, at alting skulle gøres med forsigtighed, for vi ønskede ikke at miste nogle af de gamle medarbejdere, som besidder en masse helt specielle færdigheder i forhold til produktet.

Efter samråd med et rådgivningsfirma valgte jeg at indkalde medarbejderne til nogle workshops for at få klarlagt deres holdninger til forandringer. Her blev jeg glædeligt overrasket, for der var en tydelig parathed til ændringer af arbejdsgangene og modernisering af selve produktionen, som jeg var meget bevidst om kunne gøres på en måde, der ville billiggøre fremstillingsprocessen.

Nu er vi kommet gennem den væsentligste del af omstillingen, og det er faktisk gået rigtig godt. Vi har foretaget en del investeringer, men det har ikke været nødvendigt at skære ned på medarbejderstaben, og det er helt tydeligt, at der er en god trivsel på vores arbejdsplads.